COVID-19

Z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 (nawet pomimo wdrożenia procedur zabezpieczających) dzieci biorą udział w zajęciach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Zajęcia tenisa stołowego odbywają się w zaleconym przez GIS reżimie sanitarnym.

Klub udostępnia środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

Uczestnikom zajęć przed wejściem na teren obiektu sportowego jest mierzona temperatura ciała.

Pracownicy klubu zostali przeszkoleni w postępowaniu w przypadku podejrzenia u zawodnika objawów Covid 19Kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów sportowych

Rekomendacje Zarządu KS Energetyk Łódź

Rekomendacje PZTS

Informacje dla rodziców